Description only available in Dutch
De documentaire 'De man die de wereld wilde veranderen' gaat over de in Afrika geboren en getogen kunstenaar en visionair Peter Westerveld die het als zijn persoonlijke missie ziet om onze wereld groener, koeler en klimaatbestendig te maken.


Als kunstenaar heeft hij zich altijd laten inspireren door de natuur. Maar de laatste 15 jaar van zijn leven hield hij zich bezig met kunst scheppen in de vorm van oplossingen voor de klimaatproblematiek, met toepassing van zijn oplossingen in verwoestijnde gebieden in o.a. Mali, Tanzania en Kenia.


In de documentaire werkt hij aan zijn grootste 'kunstwerk' ooit, de Hydrologische Corridor. Dit is een 20.000km2 omvattend project in Kenya dat één hydrologisch systeem vormt. Hier ging hij zijn technieken toepassen in een netwerk van strategische projectlocaties. Zijn doel was de erosie te stoppen, grootschalige herbebossing in gang zetten en de water cycli in deze projectlocaties herstellen. Hiermee wilde hij de wereld laten zien dat onze klimaatproblemen op te lossen zijn. Maar de weg hiernaartoe kent veel obstakels.


De filmmakers volgen hem vanaf 2012 met de simpele vraag: gaat het hem lukken? En wat drijft hem op deze missie?


Met de gift helpt Triodos Foundation de makers van deze documentaire over dwarse denkers, doeners en het oplossen van één van de grootste uitdagingen van onze tijd de film te voltooien. De film wordt eind 2015 ten tijde van de klimaattop in Parijs gelanceerd.
Ondanks dat het onderwerp van de film velen aanspreekt is het toch moeilijk gebleken hier financiering voor te vinden. We zijn dus bijzonder blij met de steun van Triodos Foundation. Mede dankzij hen kunnen wij dit bijzondere verhaal over het werken aan een betere wereld toch voltooien en eind dit jaar aan het publiek presenteren.
Mariëtte Faber over Triodos Foundation: