Description only available in Dutch
Op het platteland van Noord-Ghana komt honger en armoede nog veel voor. Met behulp van biologische landbouw methoden probeert de stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG.nl) te zorgen voor meer voedselzekerheid. Het gebruik van compost leidt tot een duidelijke verbetering van de bodemkwaliteit en hogere opbrengsten en zorgt er bovendien voor dat er geen krediet hoeft te worden afgesloten om kunstmest aan te kopen. Dat laatste leidde in het verleden niet zelden tot schuldproblemen als de opbrengsten tegen vielen en te laag waren om de kredieten af te betalen.

Drie jaar geleden is de ELPG in het gebied begonnen met het opzetten van een praktijkschool voor biologische landbouw: het Ghana Institute of Organic Farming (GIOF). Op deze school worden momenteel cursussen verzorgd en dit jaar wordt gestart met de eerste eenjarige cursussen.


Bij het bouwen van de school is gebruik gemaakt verbeterde traditionele lokale bouwmethoden (rammed earth), zodat de school ook ‘van de mensen zelf' is en bovendien duurzaam is gebouwd.

Om geaccrediteerd te worden door de overheid, het Ministerie van Onderwijs, voor diplomacursussen is onder andere vereist dat er een permanente elektriciteitsaansluiting aanwezig is. Omdat het elektriciteitsnet momenteel nog op ongeveer een kilometer van het schoolterrein ligt, is gekozen voor zonnepanelen gecombineerd met accu's. Deze laatste optie is naast duurzaam ook betrouwbaarder en goedkoper. Om die reden heeft het schoolbestuur samen met de ELPG de keuze voor zonnepanelen gemaakt.


Triodos Foundation heeft een bijdrage geleverd in de kosten van de panelen.