Description only available in Dutch
Gezinshuis De Voortse Hoeve is een kleinschalige woonvorm voor kinderen en jongeren die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. In een huiselijke omgeving probeert het gezinshuis de kinderen de veiligheid, rust, stabiliteit en begeleiding te bieden die ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Naast professionele ondersteuning is vooral de kracht van het gewone leven belangrijk: samen praten, lachen, spelen, naar school gaan, contact met familie en vrienden en op vakantie gaan. De begeleiding houdt niet op als de jongeren 18 jaar worden: er zijn 3 appartementjes waarin ze vanuit een vertrouwede omgeving verder kunnen groeien naar zelfstandigheid.