Description only available in Dutch
Kinderopvang De Geheime Tuin is een kleinschalige opvang voor 30 kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar in Zeist en Driebergen. In een huiselijke, warme en veilige omgeving is er ruimte voor de eigenheid van ieder kind. Het kinderdagverblijf heeft een antroposofische grondslag. De nadruk ligt op individualiteit binnen een sociale context. Naast het bieden van emotionele veiligheid, overdracht van normen en waarden en het ontwikkelen van sociale en persoonlijke competenties, wordt veel aandacht besteed aan natuur- en cultuurbeleving. De inrichting, en met name het speelgoed, zijn van natuurlijke materialen en eenvoudig van vorm, bedoeld om de fantasie te prikkelen. Een zogenaamd 'seizoenstafel' legt de verbinding tussen mens en natuur en tussen binnen en buiten.