Description only available in Dutch
Maatschap Cuppen-Cuppen is een biologisch bloemen-/ groentenbedrijf. Biologische bloemen/groenten worden geproduceerd zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zodat zich geen ongewenste stoffen in het milieu kunnen verspreiden. Niet in de lucht, niet in de sloot en niet in het grondwater. Wie kiest voor biologische bloemen/groenten, steunt de vorm van tuinbouw die het minst vervuilt en de minste grondstoffen verspilt.