Description only available in Dutch
Opgeknapt gereedschap versterkt een Oegandees vrouwencoöperatief


Arua is een stad in het noordwesten van Oeganda vlak bij de grens met Congo. Het is bekend geworden vanwege de grote vluchtelingenkampen die gevuld zijn met mensen uit Soedan en Congo. Veel vrouwen in Arua hebben de hoop verloren en zijn kwetsbaar omdat ze geen baan kunnen vinden, ongeschoold zijn of onvoldoende kapitaal hebben voor het opzetten van een eigen bedrijf. Het Creative Displaced Women Association (CADWA) heeft het initiatief genomen om de problemen voor de vrouwen aan te pakken. Ze willen een veilig plek creëren voor kwetsbare groepen in de omgeving.


Stichting Betuwe Wereldwijd (BWW) heeft twee doelen met het programma Tools4Change. Ze biedt mensen in Culemborg en omgeving ondersteuning in sociale en maatschappelijke zelfredzaamheid. Het door hen opgeknapte gereedschap wordt verzonden naar toekomstige vakmensen in ontwikkelingslanden, waardoor zij hun gedroomde beroep kunnen uitoefenen en daarmee zicht hebben op een beter bestaan. De slogan van Betuwe Wereldwijd ‘Meedoen, hier én daar' wordt hiermee praktisch en voor iedereen tastbaar.


Met de financiële steun van Triodos Foundation kunnen er meer vrouwen lid worden van het coöperatief en met opgedane kennis voor het bewerken van de grond bevordert de werkgelegenheid en zal de opbrengsten van voedsel aanzienlijk verbeteren. Sinds kort richt de groep zich ook op trainingen in het naaien van kleding. Ook dit is een mooie kans ter versterking van de sociale en economische situatie van deze vrouwen.