Description only available in Dutch
Het project Windpark Estlandweg II betreft de bouw van 1 windturbine, type Enercon E70 met een vermogen van 2,3MW. Het project is een samenwerking tussen de windenergie coöperatie Zeeuwind en ontwikkelaar Winvast, beide ervaren partijen in de windindustrie. De turbine zal naar verwachting jaarlijks 3.700 MWh produceren; wat goed is voor de elektriciteitsvoorziening van 1.000 huishoudens.